Drukarnia Comernet
strefa klienta

Jesteśmy do Państwa
dyspozycji

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania,
chcą zasięgnąć informacji na temat szczegółów oferty
- zapraszamy do kontaktu.

Comernet Sp. z o.o.

20-150 Lublin
ul. Ceramiczna 24

NIP: 712-25-86-447
Regon: 431246670

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000268032
Kapitał zakładowy: 2 100 000 zł

Sekretariat

tel. +48 81 452 91 21
fax: +48 81 452 91 23
e-mail: info@comernet.pl

Prepress i CTP

tel.: +48 81 452 91 31
e-mail: prepress@comernet.pl

Studio graficzne

tel. +48 81 452 91 33
e-mail: studio@comernet.pl

Dział sprzedaży

Monika Poźniak
Opiekun klienta
696 49 00 52
Monika Kruszyńska
Opiekun klienta
668 10 38 37
Tomasz Wolanin
Opiekun klienta
696 49 00 51