Wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w Comernet Sp. z o.o.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw,
Działanie: 3.7 Wzrost Konkurencyjności MŚP
współfinansowanego ze środków europejskich.

Cel projektu: Wzrost poziomu konkurencyjności oraz pozycji rynkowej firmy poprzez wdrożenie innowacji procesowej i nie technologicznej.

Planowane efekty:

  • Zakup nowoczesnej maszyny offsetowej,
  • Stworzenie i wprowadzenie oprogramowania kontrolującego produkcję opakowań on-line,
  • Stowrzenie nowych miejsc pracy,
  • Wprowadzenie innowacji procesowej,
  • Poszerzenie oferty firmy o nowe produkty,
  • Rozpoczęcie działalności eksportowej.

Wartość projektu: 4 612 500,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 999 875,00 zł

Beneficjent: Comernet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dotacja